Art. 3. - Zmiany organizacji i zakresu działania naczelnych władz administracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.31.130

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 czerwca 1957 r.
Art.  3.
1.
Przekształca się urząd Ministra Aprowizacji i Handlu w urząd Ministra Aprowizacji.
2.
Sprawy zastrzeżone w dotychczasowych przepisach prawnych właściwości Ministra Aprowizacji i Handlu, a należące w myśl art. 4 do zakresu działania Ministra Aprowizacji, przechodzą do zakresu działania Ministra Aprowizacji.