Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.37.334

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 10 kwietnia 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Na mocy art. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 580) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W taryfie towarowej polskich kolei normalnotorowych, ogłoszonej jako załącznik do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 22 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 778) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Komunikacji z dnia 23 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 15, poz. 114), z dnia 5 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 299) i z dnia 6 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 316), wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

W części V "Taryfy wyjątkowe":

W taryfie wyjątkowej XLIV, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 33, poz. 299), w punkcie 2 "Opłaty", w poz. 15) schemat opłat za przewóz żelaza i stali handlowych, uniwersalnych, arkuszowych i profilowych, blachy, drutu i żelaza walcowanego z poz. c), d), e) i h) z gr. 63, zmienia się z ważnością od 10 kwietnia 1927 r., jak następuje:

"za odległość od 1 do 150 km.-według kl. VII,

za odległość od 151 do 300 km.-według jednakowej opłaty po 113 gr. za 100 kg.,

za odległość powyżej 300 km.-według klasy wyj. E".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.