§ 2. - Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei normalnotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.90.811

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1927 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 15 października 1927 r.