Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.644

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 2 października 1920 r.
w sprawie zmian i uzupełnień przepisów/ o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. Ust. 1920 r. № 56, poz. 350).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dnia 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu - wprowadza się niżej wskazane zmiany i uzupełnienia listy kolejności ładunków i przepisów o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności podanej w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych (Dz. Ust. 1920 r. № 56, poz. 350).
Punkt 5 a 3 listy kolejności ładunków otrzymuje brzmienie następujące:

"przetwory ziemniaczane, jako to: krochmal, płatki ziemniaczane, suszonka i inne".

W punkcie 5 c 6 po wyrazie "ogrodowe" wprowadza się: "oraz ziemniaki".

Punkt 8 t brzmieć odtąd będzie:

"spirytus w butelkach i beczkach, nadawany pod adresem państwowych sklepów i składów monopolowych lub rektyfikacji; puste beczki oraz skrzynie z butelkami próżnemi po spirytusie i wódce, nadawane przez organa Monopolu Spirytusowego pod adresem gorzelń i rektyfikacji względnie sklepów i rozlewni monopolowych".

Punkt 8 ponadto uzupełnia się przez:

w) "wszystkie inne surowce i wyroby przemysłowe wyżej nie-wyszczególnione, wysyłane z fabryk lub do fabryk na zasadzie zezwoleń władz przemysłowych wojewódzkich lub okręgowych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Warszawa, dnia 2 października 1920 r.