Zmiany i uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.56.579

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 27 czerwca 1924 r.
o zmianach t uzupełnieniach części I-ej taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. №14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządza się co następuje:
W Części I-ej Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt "Przepisy Przewozowe" (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 65, poz. 414) wprowadza się następującą zmianę:

W artykule 63. Postanowienie wykonawcze do p. 1-go skreśla się i zastępuje Postanowieniem wykonawczem o brzmieniu następującem:

"Termin załadowania przesyłek, dokonywanego przez nadawcę, oraz opłaty za przetrzymanie wagonów (postojowe) podane są w Taryfie towarowej część II (Wykaz opłat dodatkowych)".

W artykule 80. Postanowienie wykonawcze I do p. 2-go skreśla się i zastępuje Postanowieniem wykonawczem o brzmieniu następującem:

"I. Termin odbioru przesyłek wyładowywanych przez odbiorcę, oraz opłaty za przetrzymanie wagonów (postojowe) podane są w Taryfie towarowej część II-ga (Wykaz opłat dodatkowych)".

W ustępie 8 do tegoż artykułu, skreśla się drugie zdanie i zastępuje zdaniem o brzmieniu następującem:

"Przy skracaniu tych terminów oraz podwyższaniu opłat, stosuje się postanowienia artykułu 75 ustęp 4 o ustalaniu, zatwierdzaniu i ogłaszaniu terminów dodatkowych na czas niezwykłych warunków ruchu na kolejach".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1924 roku.