§ 2. - Zmiany i uzupełnienia części I taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.65.640

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 lipca 1924 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1924 r.