Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.253

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 2018 r.

ZMIANY
z dnia 17 lutego 2018 r.
do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., w celu uwzględnienia przystąpienia do Porozumienia Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Estońskiej i Meksykańskich Stanów Zjednoczonych 1 ,
przyjęte w Brukseli dnia 17 lutego 2018 r.

Przekład

Na podstawie artykułu 73 Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 roku oraz w związku z artykułem 62 ustęp 5 i artykułem 71 tego Porozumienia, Rada Zarządzająca Międzynarodowej Agencji Energetycznej przyjęła w Brukseli dnia 17 lutego 2018 roku następujące zmiany do Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 roku, które weszły w życie tego samego dnia:''

1) Zmiana do artykułu 62 ustęp 2:

''2. W przypadku wymagającym większości lub szczególnej większości głosów, Państwa Uczestniczące będą miały następujące prawa do głosu:

Ogólne prawo do głosuPrawo do głosu związane z Konsumpcją RopyŁącznie
Australia314
Austria314
Belgia314
Kanada347
Czechy314
Dania314
Estonia303
Finlandia314
Francja369
Niemcy3710
Grecja303
Węgry303
Irlandia303
Włochy358
Japonia31417
Republika Korei314
Luksemburg303
Meksyk325
Niderlandy314
Nowa Zelandia303
Polska314
Portugalia303
Słowacja303
Hiszpania325
Szwecja325
Szwajcaria314
Turcja314
Wielka Brytania358
Stany Zjednoczone34245
Suma87100187
2) Zmiana do artykułu 62 ustęp 4 litera a):

"60 procent łącznych praw do głosu oraz 66 procent ogólnych praw do głosu w odniesieniu do:"

3) Zmiana do artykułu 62 ustęp 4 litera b):

"78 ogólnych praw do głosu w odniesieniu do:"

1 Porozumienie o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzone w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r" weszło w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 września 2008 r" w stosunku do Republiki Estońskiej dnia 9 maja 2014 r" a w stosunku do Meksykańskich Stanów Zjednoczonych dnia 17 lutego 2018 r.