§ 2. - Zmiana załącznika A do "Regulaminu przewozu przesyłek towarowych na kolejach żelaznych".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.4.29

Akt jednorazowy
Wersja od: 24 stycznia 1938 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 1938 r.