Art. 2. - Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy... - Dz.U.2021.149 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana zakresu obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.149

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 stycznia 2021 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.