§ 15. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 15. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  15. 1
Ustalone plany kwartalne, o których mowa w §§ 5, 6, 7 i 8, są obowiązujące dla wszystkich resortów i instytucji bez względu na ich podporządkowanie organizacyjne. Odpisy tych planów oraz odpisy bilansów pieniężnych dochodów i wydatków ludności (§ 3) powinny być przesyłane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.
1 § 15 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 4 października 1971 r. (Dz.U.71.25.234) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 października 1971 r.