§ 14. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 14. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  14.
Przekazuje się do zakresu działania ministrów nadzorujących przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe ustalanie norm (wskaźników) zużycia materiałów z uwzględnieniem konieczności obniżenia zużycia materiałów i surowców oraz zastępowania surowców i materiałów deficytowych innymi surowcami i materiałami.