§ 13. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 13. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  13.
Przekazuje się do zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego sprawy planowania kształcenia uczniów szkół przyzakładowych i międzyzakładowych w uzgodnieniu z Komitetem Pracy i Płac i właściwymi ministrami. Projekty planów w zbiorczym ujęciu w zakresie liczby tych uczniów i ich funduszu płac powinny być przedkładane Komisji Planowania przy Radzie Ministrów.