§ 1. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji. - Dz.U.1969.20.148 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.20.148

Akt utracił moc
Wersja od: 7 października 1971 r.
§  1.
Wprowadza się zmiany zakresu działania niektórych naczelnych organów administracji, określone w paragrafach następnych. Zmiany określone w §§ 2-10 wprowadzone zostają na podstawie ustaw powołanych w tych przepisach.