Zmiana wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.49.337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 kwietnia 1925 r.
o zmianie wzoru monety srebrnej wartości 5 złotych.

Na podstawie art. 12 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej w przedmiocie systemu monetarnego ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Skarbu z dn. 23 kwietnia 1924 r. w przedmiocie tekstu rozporządzenia o systemie monetarnym (Dz. U. R. P. № 37, poz. 401) zarządza się co następuje:
Monetę srebrną wartości 5 złotych, której wybicie przewiduje art. 3 rozporządzenia powołanego na wstępie, ustala się według wzoru, którego wizerunki w graficznej reprodukcji podane są jako załączniki do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uchyla się wzór monety wartości 5 złotych, ustalony w rozporządzeniu Ministra Skarbu z dnia 26 maja 1924 r. o ustaleniu wzorów monet (Dz. U. R. P. № 45, poz. 476).
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

ZAŁĄCZNIK 

Wzór monety wartości 5 złotych.