Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.60.373

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1923 r.

III.

W sprawach dotyczących kontroli skarbowej:

1) do przyznawania ryczałtów na czyszczenie, oświetlenie i opalanie ubikacji kancelaryjnych oddziałów kontroli skarbowej w sposób i w wymiarze przysługującym dotychczas Dyrekcji skarbu;
2) do przyznawania kierownikom sekcji i nadzorów kontroli skarbowej ryczałtów na lokale kancelaryjne w maksymalnych kwotach ustalonych w § 38 przepisów dla kontroli skarbowej z r. 1907;
3) do orzekania o wydaleniu funkcjonariuszy kontroli skarbowej w postępowaniu dyscyplinarnem, a to na podstawie uchwały osobnych komisji przy tych władzach, złożonych z dyrektora okręgu skarbowego lub jego zastępcy, jako przewodniczącego, z inspektora kontroli skarbowej i urzędnika kontroli skarbowej (§§ 143 i 158 przep. dla kontroli skarbowej).