Zmiana wysokości uposażenia pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.46.437

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lutego 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 maja 1932 r.
o zmianie wysokości uposażenia pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych.

Na podstawie art. 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 maja 1927 r. o przymusie ubezpieczenia od ognia i o Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 410) zarządza się co następuje:
Wysokość uposażenia, ustaloną w §§ 53 i 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnem pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 489) w brzmieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 31) i w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1931 r. (Dz. U, R. P. Nr. 27, poz. 185) obniża się o 10%.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Skarbu.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 1928 r. o stosunku służbowym, uposażeniu i zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych (Dz.U.37.4.30) z dniem 1 lutego 1937 r.