§ 2. - Zmiana wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.46.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1932 r.
§  2.
Zawiesza się moc obowiązującą postanowienia § 108 ustęp pierwszy wymienionego w § 1 rozporządzenia, dotyczącego automatycznego przechodzenia do wyższych szczebli uposażenia.