§ 1. - Zmiana wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.46.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1932 r.
§  1.
Określone w § 103 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 363) uposażenie, oraz określone powyższem rozporządzeniem zaopatrzenie emerytalne, pensje wdowie i sieroce obniża się o 10%.
a)
dla pracowników, zajmujących stanowiska służbowe poza m. st. Warszawą - od dnia 1 czerwca 1932 r.
b)
dla emerytów, wdów i sierot zamieszkałych poza na. st. Warszawą - od dnia 1 lipca 1932 r.

Obniżka powyższa dotyczy także emerytów, wdów i sierot, którzy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przesiedlą się do m. st. Warszawy.