Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.35.300

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany właściwości terytorjalnej sądów pokoju w powiatach: gostynińskim w okręgu sądu okręgowego we Włocławku i łowickim w okręgu sądu okręgowego w Warszawie.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14 poz. 170) zarządza się w okręgach sądów okręgowych we Włocławku i w Warszawie co następuje:
§  1. Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu pokoju w Gombinie gminę Kiernozia i włącza się ją do właściwości terytorjalnej sądu pokoju 1-go okręgu w Łowiczu,
§  2. Rozporządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 1922 roku.