§ 1. - Zmiana właściwości terytorjalnej sądów Okręgowych w Płocku i Włocławku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.50.508

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 1924 r.
§  1.
Wyłącza się z właściwości terytorjalnej Sądu Okręgowego w Płocku terytorjum powiatu lipnowskiego i włącza się je do właściwości terytorjalnej sądu Okręgowego we Włocławku.