Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu. - Dz.U.1923.45.307 - OpenLEX

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.45.307

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
o zmianie właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Kielcach i Radomiu.

Na mocy art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14, poz. 170) zarządza się co następuje:
Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Radomiu gminę Dobromierz i włącza się ją do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Kielcach.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 1923 r.