Zmiana właściwości terytorjalnej Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.59.429

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU LIKWIDACYJNEGO W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI SKARBU, PRZEMYŚLU I HANDLU, ROLNICTWA I DÓBR PAŃSTWOWYCH, ORAZ ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 30 maja 1923 r.
w przedmiocie zmiany właściwości terytorialnej Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie.

Na podstawie art. 6 i 27 ustawy z dnia 10 maja 1919 r. o ustaleniu i oszacowaniu świadczeń i strat wojennych (Dz. P. P. P. № 41, poz. 298), oraz rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 16 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 36 poz. 232 i 233), zarządza się co następuje:
Zakres działania Komisji Szacunkowej Głównej w Warszawie, utworzonej na mocy rozporządzenia Prezesa Głównego Urzędu Likwidacyjnego w porozumieniu z właściwymi Ministrami z dnia i lutego 1920 r. (Dz. U. R. P. № 21, poz. 118), rozciąga się na całą Rzeczpospolitą Polską, z wyjątkiem Woj. Śląskiego, poznańskiego i pomorskiego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.