Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.27.159

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 marca 1921 r.
w sprawie zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania ładunków, nadawanych do wysyłania oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. Ust. 1920 r. № 56, poz. 350, № 97, poz. 644, № 106, poz. 702 i 1921 r. № 10, poz. 59).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu wprowadza się niżej wskazane zmiany w liście kolejności, podanej w rozporządzeniach Ministra Kolei Żelaznych (Dz. Ust. 1920 r. Nr. 56, poz. 350, Nr. 97, poz. 644, Nr. 106, poz. 702 i 1921 roku Nr. 10, poz. 59):
1) z punktu 5 a, 1 listy kolejności wykreśla się bób, wykę, rzepak ozimy i letni, łubin seradela i ich przetwory;
2) z punktu 5 a, 5 tejże listy wykreśla się: łój surowy i topiony, odpadki łoju;
3) punkt 5 c, 1 otrzymuje brzmienie następujące: bób, wyka, rzepak ozimy i letni, łubin, seradela i ich przetwory, jak również wszelkie nasiona siewne traw i warzyw, oraz leśne i ogrodowe;
4) w punkcie 6 2) listy kolejności po wyrazie "soda" wprowadza się wyrazy: łój surowy i topiony, odpadki łoju.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.