§ 12. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.34.351

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 listopada 1927 r.
§  12.
Upoważnia się Ministra Skarbu do zawarcia z Bankiem Polskim umowy w przedmiocie aljenacji majątku Skarbu Narodowego oraz majątku, znajdującego się w posiadaniu Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej.