Art. 23. - Zmiana ustroju pieniężnego. - Dz.U.1927.97.855 - OpenLEX

Art. 23. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.97.855

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1949 r.
Art.  23.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.