Art. 2. - Zmiana ustroju pieniężnego. - Dz.U.1927.97.855 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustroju pieniężnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.97.855

Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1949 r.
Art.  2. 1

Wybijane będą monety:

1)
złote: po 100 zł, 50 zł i 25 zł;
2)
srebrne: po 10 zł, 5 zł i 2 zł;
3)
niklowe: po 1 zł oraz po 50 gr, 20 gr i 10 gr;
4)
bronzowe: po 5 gr, 2 gr i 1 gr.
5)
Monety złote po 25 zł otrzymują nazwę dukata.
1 Art. 2 zmieniony przez art. 1 lit. a) rozp. z mocą ustawy z dnia 27 sierpnia 1932 r. (Dz.U.32.74.668) zmieniającego nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 29 sierpnia 1932 r.