Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.153

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 24 lutego 1922 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych w przedmiocie zmiany ustępu 4 art. 24 Instrukcji dla komisji państwowego funduszu mieszkaniowego.

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. w przedmiocie utworzenia państwowego funduszu mieszkaniowego (Dz. U. R. P. № 72 poz. 424) zarządza się co następuje:
Ustąp 4 art. 24 Instrukcji dla komisji państwowego funduszu mieszkaniowego rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 3 lutego 1920 r. (Dz. U. R. P. № 14 p. 77) zamiast obecnej jego redakcji "Poręka przyjęta przez Fundusz, stosownie do p. 2 gaśnie z chwilą udzielenia konsensu na zamieszkanie wybudowanego domu otrzymuje następujące brzmienie: "Poręka państwowego funduszu mieszkaniowego za pożyczki długoterminowe, zaciągane na budową domów z małemi higienicznemi mieszkaniami w instytucjach finansowych, udzielających pożyczki w obligacjach, gaśnie z chwilą spłaty pożyczki, poręka zaś za pożyczki w innych instytucjach i u osób prywatnych ustaje z chwilą ukończenia budowy domu i jego zamieszkania".