Zmiana ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym. - Dz.U.1922.29.232 - OpenLEX

Zmiana ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.29.232

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1924 r.

USTAWA
z dnia 4 kwietnia 1922 r.
w przedmiocie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550) o państwowym podatku dochodowym i podatku majątkowym

Zmiany ogólne.

Opodatkowaniu podlegają osoby fizyczne, spadki wakujące (nie objęte), tudzież osoby prawne, wymienione w art. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 82, poz. 550), których dochód roczny bez względu na miejscowość (art. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.) przekracza 180.000 mk.

Uposażenia służbowe, emerytury i wynagrodzenia za najemną pracę (ustęp 6 art. 3 i art. 20 ustawy z 16 lipca 1920 r.) podlegają podatkowi dochodowemu na podstawie przepisów działu II niniejszej ustawy.

Tego rodzaju dochodów nie włącza się do ogólnego dochodu, podlegającego opodatkowaniu w myśl przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., oraz przepisów działu I niniejszej ustawy.

Wysokość Wysokość odliczeń, przewidzianych w ustępach 3 i 4 art. 10 ustawy z 16 lipca 1920 r. podwyższa się dziesięciokrotnie.

Do kosztów osiągnięcia przychodów, o których mowa w części pierwszej art. 6 ustawy z 16 lipca 1920 r., zalicza się koszty wyżywienia członków rodziny podatnika, stale pracujących w jego gospodarstwie rolnem lub leśnem, albo w jego przedsiębiorstwie handlowem lub przemysłowem.

Opodatkowaniu podlegają dochody (art. 13 ustawy z 16 lipca 1920 r.), osiągnięte w ostatnim roku kalendarzowym lub w ostatnim roku operacyjnym, względnie gospodarczym, poprzedzającym rok podatkowy.

Zamiast skali, podanej w art. 23 ustawy z 16 lipca 1920 r., ustanawia się poniżej załączoną skalę podatku dochodowego.

L. p.

Wysokość dochodu

w tysiącach marek

Stopa procentowa

Podatek

w tysiącach marek

1

180- 200

0,5

1

2

200- 220

0,51

1,12

3

220- 240

0,52

1,25

4

240- 260

0,53

1,38

5

260- 280

0,54

1,51

6

280- 300

0,55

1,65

7

300- 340

0,56

1,9

8

340- 380

0,57

2,17

9

380- 420

0,58

2,44

10

420- 460

0,59

2,71

11

460- 500

0,6

3

12

500- 550

0,62

3,41

13

550- 600

0,64

3,84

14

600- 650

0,66

4,29

15

650- 700

0,68

4,76

16

700- 750

0,7

5,25

17

750- 800

0,72

5,76

18

800- 850

0,74

6,29

19

850- 900

0,76

6,84

20

900- 950

0,78

7,41

21

950-1.000

0,8

8

22

1.000-1.100

0,84

9,24

23

1.100-1.200

0,88

10,56

24

1.200-1.300

0,92

11,96

25

1.300-1.400

0,96

13,44

26

1.400-1.500

1

15

27

1.500-1.600

1,1

17,6

28

1.600-1.700

1,2

20,4

29

1.700-1.800

1,3

23,4

30

1.800-1.900

1,4

26,6

31

1.900-2.000

1,5

30

32

2.000-2.100

1,6

33,6

33

2.100-2.200

1,7

37,4

34

2.200-2.300

1,8

41,4

35

2.300-2.400

1,9

45,6

36

2.400-2.500

2

50

37

2.500-2.600

2,1

54,6

38

2.600-2.700

2,2

59,4

39

2.700-2.800

2,3

64,4

40

2.800-2.900

2,4

69,6

41

2.900-3.000

2,5

75

42

3.000-3.200

2,8

89,6

43

3.200-3.400

3,1

105,4

44

3.400-3.600

3,4

122,4

45

3.600-3.800

3,7

140,6

46

3.800-4.000

4

160

47

4.000-4.200

4,3

180,6

48

4.200-4.400

4,6

202,4

49

4.400-4.600

4,9

225,4

50

4.600-4.800

5,2

249,6

51

4.800-5.000

5,5

275

52

5.000-5.200

5,8

301,6

53

5.200-5.400

6,1

329,4

54

5.400-5.600

6,4

358,4

55

5.600-5.800

6,7

388,6

56

5.800-6.000

7

420

57

6.000-6.200

7,4

458,8

58

6.200-6.400

7,7

492,8

59

6.400- 6.600

8,1

534,6

60

6.600- 6.800

8,4

571,2

61

6.800- 7.000

8,8

616

62

7.000- 7.200

9,1

655,2

63

7.200- 7.400

9,5

703

64

7.400- 7.600

9,8

744,8

65

7.600- 7.800

10,2

795,6

66

7.800- 8.000

10,5

840

67

8.000- 8.200

10,9

893,8

68

8.200- 8.400

11,2

940,8

69

8.400- 8.600

11,6

997,6

70

8.600- 8.800

11,9

1.047,2

71

8.800- 9.000

12,2

1.098

72

9.000- 9.200

12,6

1.159,2

73

9.200- 9.400

12,9

1.212,6

74

9.400- 9.600

13,3

1.276,8

75

9.600- 9.800

13,6

1.332,8

76

9.800-10.000

14

1.400

77

10.000-10.200

14,3

1.458,6

78

10.200-10.400

14,6

1.518,4

79

10.400-10.600

14,9

1.579,4

80

10.600-10.800

15,2

1.641,6

81

10.800-11.000

15,5

1.705

82

11.000-11.200

15,8

1.769,6

83

11.200-11.400

16,1

1.835,4

84

11.400-11.600

16,3

1.890,8

85

11.600-11.800

16,5

1.947

86

11.800-12.000

16,7

2.004

87

12.000-12.200

16,9

2.061,8

88

12.200-12.400

17,1

2.120,4

89

12.400-12.600

17,3

2.179,8

90

12.600-12.800

17,5

2.240

91

12.800-13.000

17,7

2.301

92

13.000-13.200

17,9

2.362,8

93

13.200-13.400

18,1

2.425,4

94

13.400-13.600

18,3

2.488,8

95

13.600-13.800

18,5

2.553

96

13.800-14.000

18,7

2.618

97

14.000-14.200

18,9

2.683,8

98

14.200-14.400

19,1

2.750,4

99

14.400-14.600

19,3

2.817,8

100

14.600-14.800

19,5

2.886

101

14.800-15.000

19,7

2.955

102

15.000-15.200

19,9

3.024,8

103

15.200-15.400

20,1

3.095,4

104

15.400-15.600

20,3

3.166,8

105

15.600-15.800

20,5

3.239

106

15.800-16.000

20,7

3.312

107

16.000-16.200

20,9

3.385,8

108

16.200-16.400

21,2

3.476,8

109

16.400-16.600

21,4

3.552,4

110

16.600-16.800

21,6

3.628,8

111

16.800-17.000

21,8

3.706

112

17.000-17.200

22

3.784

113

17.200-17.400

22,2

3.862,8

114

17.400-17.600

22,4

3.942,4

115

17.600-17.800

22,6

4.022,8

116

17.600-18.000

22,8

4.104

117

18.000-18.200

23

4.186

118

18.200-18.400

23,2

4.268,8

119

18.400-18.600

23,4

4.352,4

120

18.600-18.800

23,6

4.436,8

121

18.800-19.000

23,8

4.522

122

19.000-19.200

24

4.608

123

19.200-19.400

24,25

4.704,5

124

19.400-19.600

24,5

4.802

125

19.600-19.800

24,75

4.900,5

126

19.800-20.000

25

5.000

Przy dochodzie ponad 20.000.000 mk. podatek wynosi 5.000.000 mk. i oprócz tego 50.000 mk. od każdych pełnych 200.000 mk. ponad 20.000.000 mk.

Do podatku dolicza się ponadto, o ile chodzi o dochody osób fizycznych i spadków nieobjętych,

ponad

20.000.000

mk.

do

30.000.000

mk.

-

1%

"

30.000.000

"

"

40.000.000

"

-

2%

"

40.000.000

"

"

50.000.000

"

-

3%

"

50.000.000

"

"

60.000.000

"

-

4%

"

60.000.000

"

"

75.000.000

"

-

5%

"

75.000.000

"

"

90.000.000

"

-

6%

"

90.000.000

"

"

120.000.000

"

-

7%

"

120.000.000

"

"

150.000.000

"

-

8%

"

150.000.000

"

"

200.000.000

"

-

9%

"

200.000.000

"

-

10%

od całego podlegającego podatkowi dochodu.

Podatek jednak należy wymierzać w ten sposób, że z dochodu wyższego stopnia, po potrąceniu podatku, nigdy mniej niema pozostać, niż zostaje z najwyższego dochodu bezpośrednio niższego stopnia po potrąceniu podatku, na ten stopień przypadającego.

O ile z dochodu, ustalonego do wymiaru podatku, po potrąceniu przypadającej kwoty podatkowej pozostanie mniej, niż wynosi najwyższy dochód wolny od podatku, należy podatek wymierzyć i pobrać tylko w wysokości nadwyżki dochodu ponad tę najniższą granicę.

Do stawek państwowego podatku dochodowego nie mogą być ustanawiane dodatki na rzecz związków komunalnych.

Kwoty tantjem, oznaczone w części pierwszej i drugiej art. 24 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., podwyższa się do 20.000 marek. Specjalny podatek od tantjem wynosi 50% stawki, przypadającej od otrzymanego z tantjemy dochodu, według skali, podanej w art. 6 niniejszej ustawy, jednak nie mniej niż 1.000 mk.

Stopę podatkową, podaną w art. 6 niniejszej ustawy, podwyższa się o 20% dla osób, wymienionych w art. 25 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., a osiągających dochód ponad 500.000 mk.

Kwoty, określone w art. 26 i 28 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., a uzasadniające zniżki podatkowe, podwyższa się z 24.000 mk. (art. 26 ustawy) do 1.000.000 mk. i z 36.000 mk. (art. 28 ustawy) do 1.500.000 mk.

Celem ułatwienia płatnikom składania zeznań o dochodzie tworzy się podkomisją szacunkową zasadniczo w każdej gminie wiejskiej.

W znaczniejszych skupieniach, wchodzących w skład gmin wiejskich, w gminach małomiasteczkowych oraz w poszczególnych dzielnicach miejskich mogą być również utworzone odrębne podkomisje szacunkowe. O potrzebie utworzenia takich podkomisji stanowi na wniosek przewodniczącego komisji szacunkowej dyrektor właściwej izby skarbowej, do którego należy również określenie granic okręgów podkomisji.

Każda podkomisja szacunkowa składa się z 5 do 7 członków i tyluż zastępców, powołanych na okres trzechletni z grona płatników podatku dochodowego.

Dwuch członków i tyluż zastępców mianuje władza skarbowa, resztę zaś członków i zastępców wybierają zebrania gminne (rady gminne), względnie rady miejskie.

Wybory winny być przeprowadzone w ten sposób, aby w miarą możności wszystkie znaczniejsze wioski, a w Małopolsce również i przysiółki danej gminy miały w podkomisji swoich przedstawicieli, o ile zaś chodzi o podkomisje miejskie, aby wszelkie ważniejsze kategorje płatników były w nich reprezentowane.

Przy wyborach członków do podkomisji szacunkowych mają zastosowanie art. 38 i 39 ustawy z 16 lipca 1920 r.

Członkowie podkomisji szacunkowych wybierają z pośród siebie przewodniczącego, a w podkomisjach miejskich również protokulanta-sekretarza.

W gminnych podkomisjach wiejskich protokulantem-sekretarzem jest z urzędu sekretarz (pisarz) gminny.

Za pracę swoją protokulanci-sekretarze otrzymują wynagrodzenie, które określi Minister Skarbu.

Podkomisje szacunkowe są organami komisji szacunkowej i jako takie stosują się do jej wskazówek i poleceń oraz przedstawiają jej wyniki swych czynności (art. 14 niniejszej ustawy).

Do zakresu działania podkomisji szacunkowych należy:

a)
przyjmowanie zeznań ustnych, względnie pisemnych od płatników, wymienionych w art. 15 niniejszej ustawy, a zamieszkałych w okręgu podkomisji;
b)
ustalanie źródeł podatkowych, należących do wspomnianych płatników;
c)
stawianie wniosków co do wysokości dochodu tychże płatników.

Płatnicy podatku, których główny dochód płynie:

a)
z nieruchomości gruntowej, nie przekraczającej 30 ha.;
b)
z przedsiębiorstwa handlowego, opłacającego zasadniczy podatek przemysłowy według IV i V kategorji wszędzie i według III kategorji w miejscowościach III i IV klasy;
c)
z zakładu przemysłowego lub warsztatu rzemieślniczego, wolnego od zasadniczego podatku przemysłowego lub opłacającego ten podatek wedle VIII kategorji przedsiębiorstw przemysłowych;
d)
z domów mieszkalnych, składających się najwyżej z czterech izb-są obowiązani do składania ustnych zeznań we właściwej podkomisji szacunkowej (art. 10 i 14 niniejszej ustawy) w terminie, oznaczonym przez Ministra Skarbu.

Zeznania ustne wpisuje się do ogólnego protokułu, który podkomisja szacunkowa prowadzi według przepisanego wzoru.

Wymienionym w części pierwszej niniejszej ustawy osobom wolno w razie życzenia składać na ręce przewodniczącego podkomisji zeznania pisemne podług wzoru, ogólnie ustanowionego dla płatników podatku dochodowego. Złożenie zeznania pisemnego nie zwalnia jednak podkomisji szacunkowej od obowiązku ustalania źródeł podatkowych i stawiania wniosków co do wysokości dochodu płatników, wymienionych w niniejszym artykule.

W razie nieukonstytuowania się podkomisji szacunkowej lub niedokonania przez nią czynności, wchodzących w zakres jej działania (art. 14 niniejszej ustawy), w terminie, wyznaczonym przez przewodniczącego komisji szacunkowej, obowiązki podkomisji winien spełnić właściwy zarząd gminny.

W razie niespełnienia tego obowiązku przez zarząd gminny ma zastosowanie art. 104 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.

Znawców (biegłych), o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., należy powołać przedewszystkiem z pośród osób, wskazanych przez zrzeszenia zawodowe.

Uchyla się obowiązek składania wykazów w myśl art. 48 ustawy z 16 lipca 1920 r.

Płatnicy podatku dochodowego, nie wymienieni w art. 15 niniejszej ustawy, winni w terminie, oznaczonym w części drugiej art. 50 ustawy z 16 lipca 1920 r., wpłacić do kasy skarbowej połowę kwoty podatku, przypadającego według skali z art. 6 niniejszej ustawy od wykazanego w zeznaniu dochodu, i dowód uskutecznionej zapłaty dołączyć do zeznania.

Od kwot podatku, nie wpłaconych w powyższym terminie płatności, będą liczone odsetki za zwłokę w wysokości 2% miesięcznie, przyczem w razie niezłożenia zeznania odsetki te będą obliczane od połowy podatku przypadającego od dochodu, oznaczonego w nakazie płatniczym.

Termin rozesłania nakazów płatniczych, oznaczonych w art. 66 ustawy z 16 lipca 1920 r., przesuwa się z 15 października na 1 października roku podatkowego.

Termin płatności całego podatku dla płatników, wymienionych w art. 15 niniejszej ustawy, tudzież reszty podatku dla płatników, wskazanych w art. 19 część pierwsza niniejszej ustawy, ustanawia się na dzień 1 listopada roku podatkowego. Tem samem uchyla się postanowienia art. 86 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.

Przewidziane w art. 87 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. prawo opłacania podatku po ustawowym terminie przysługuje podatnikom, którym nakazy płatnicze zostały doręczone po 15 października roku podatkowego.

W tych wypadkach należy uiścić podatek w ciągu 30 dni po doręczeniu nakazu płatniczego.

Przepisy, dotyczące potrącania podatku dochodowego przez służbodawców, zawarte w art. 89 i 90 ustawy z 16 lipca 1920 r., zastępuje się przepisami działu II niniejszej ustawy.

Grzywny i kary pieniężne, nakładane za naruszenia przepisów ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. z art. 94 do 97, 100 i 101 tejże ustawy, podwyższa się dziesięciokrotnie.

Zmiany w opodatkowaniu dochodów z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę.

Wszelkie dochody z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę (art. 3 ustęp 6 ustawy z 16 lipca 1920 r.), przewyższające 300.000 marek, podlegają podatkowi dochodowemu na zasadzie przepisów działu II niniejszej ustawy.

Za podstawę podatku przyjmuje się wysokość uposażeń, względnie wynagrodzeń bieżących, otrzymywanych zarówno w pieniądzach, jak i w naturze, obliczoną w stosunku rocznym.

Dochody te opodatkowuje się w całości (art. 3 część II ustawy z 16 lipca 1920 r.), nie stosuje się do nich odliczeń (art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r., względnie art. 3 niniejszej ustawy), tudzież zniżek i zwyżek podatkowych z art. 25, 26 i 28 ustawy z 16 lipca 1920 r., względnie art. 8 i 9 ustawy niniejszej.

Wartość pieniężna dochodów w naturze oblicza się podług ceny w dniu 1 stycznia roku podatkowego.

Podatek pobiera się drogą potrącenia przy każdej wypłacie - a mianowicie: od wynagrodzeń, których wysokość, obliczona w stosunku rocznym, wynosi:

ponad

300.000

mk.

do

480.000

mk.

potrąca

się

0,2%

"

480.000

"

"

720.000

"

"

"

0,3%

"

720.000

"

"

1.000.000

"

"

"

0,4%

"

1.000.000

"

"

1.800.000

"

"

"

0,6%

"

1.800.000

"

"

2.400.000

"

"

"

1 %

"

2.400.000

"

"

3.000.000

"

"

"

1,7%

"

3.000.000

"

"

3.600.000

"

"

"

2,5%

"

3.600.000

"

"

4.000.000

"

"

"

3,5%

Podatek od wyższych uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę pobiera się w stosunku procentowym, przypadającym według skali art. 6 niniejszej ustawy.

Stopę procentową podatku oblicza się przy każdorazowej powtarzającej się wypłacie, przyjmując ją za podstawę rocznej cyfry dochodu.

W celu ustalenia stopy procentowej przy wypłacie jednorazowych wynagrodzeń dolicza się je do sumy ostatniego perjodycznego wynagrodzenia, obliczonej w stosunku rocznym.

Do uposażeń, przekraczających 52.000.000 mk. stosuje się podaną w skali art. 7 niniejszej ustawy stopę procentową, obniżoną o 2%.

Obowiązek potrącania podatku ciąży na władzach, urzędach, jakoteż na instytucjach i przedsiębiorstwach i, wogóle, na służbodawcach, wypłacających wszelkiego rodzaju wynagrodzenia.

Potrącone w ciągu miesiąca kwoty należy w terminie do dni 14 po upływie tegoż miesiąca wpłacić do właściwej kasy skarbowej z załączeniem wykazu potrąceń, sporządzonego według przepisanego wzoru, względnie odpisu listy płacy, zawierającej dane, niezbędne do sprawdzania prawidłowości dokonanych potrąceń.

Wykaz ten, względnie odpis listy płacy, po uwidocznieniu na nim przyjętej sumy oraz daty przyjęcia, kasa skarbowa przesyła do właściwej władzy podatkowej I instancji.

Wymiar podatku przez władzę podatkową z reguły nie ma miejsca. Wyjątek zachodzi wówczas, gdy służbodawca albo nie wpłacił podatku wcale albo wpłacił za mało. W tych wypadkach władza podatkowa I instancji uskutecznia wymiar podatku. Od wymiaru służbodawca może odwołać się do izby skarbowej w ciągu dni 30 od dnia doręczenia mu wezwania.

Odwołanie nie wstrzymuje egzekucji.

Kwoty nie wpłaconego w terminie podatku będą przymusowo ściągnięte od osób, wymienionych w części pierwszej art. 28 niniejszej ustawy, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 2% miesięcznie i z kosztami egzekucyjnemi.

Dla stwierdzenia obowiązku potrącania podatku oraz dla sprawdzenia, czy potrącenia podatku są uskutecznione prawidłowo i we właściwym czasie, władzom skarbowym przysługuje prawo delegowania urzędników do instytucji i osób, wymienionych w art. 28 część pierwsza niniejszej ustawy, celem przejrzenia i sporządzenia wyciągów z list płacy, umów i innych dokumentów, odnoszących się do najmu pracowników, względnie zbadania dokonanych wypłat.

Delegowani urzędnicy korzystają z uprawnień, przewidzianych w art. 62 ustawy z 16 lipca 1920 r.

Na nieprawidłowe potrącenia podatku przez służbodawców pracownicy mogą wnosić zażalenia w terminie do dni 30 od daty potrącenia do właściwej władzy podatkowej I instancji.

Od decyzji władzy podatkowej I instancji służy pracownikowi odwołanie w trybie, określonym w art. 29 niniejszej ustawy.

Służbodawca, który nie spełni obowiązku wpłacenia podatku w myśl art. 28 niniejszej ustawy, ulegnie grzywnie w myśl przepisów art. 97 ustawy z 16 lipca 1920 r. i art. 24 niniejszej ustawy.

W razie świadomego podania nieprawdziwych okoliczności w listach płacy lub wyjaśnieniach stosuje się analogicznie art. 99 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.

Kto nie dopuści urzędnika, delegowanego przez władze skarbowe na podstawie art. 30 niniejszej ustawy, do wykonywania czynności, przewidzianych w tym artykule, ulegnie w drodze sądowej karze pieniężnej od 10.000 do 500.000 mk. lub karze pozbawienia wolności do jednego roku, o ile nie podlega surowszemu ukaraniu wedle obowiązujących w poszczególnych dzielnicach ustaw karnych.

Do orzecznictwa w sprawach o przestępstwo, przewidziane w części pierwszej niniejszego artykułu, stosuje się przepisy art. 107 ustawy z 16 lipca 1920 r.

Kary pieniężne, nałożone na podstawie art. 33 niniejszej ustawy, wpływają na rzecz Skarbu Państwa.

Do przekroczeń, względnie przestępstw, o których mowa w art. 32 i 33 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 110 część pierwsza i art. 111 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.

Przepisy przejściowe.

Upoważnia się Ministra Skarbu do wydania postanowień co do stosowania odpowiednich ulg przy obliczaniu i pobieraniu podatku za lata 1920 i 1921, o ile ściągnięcie tego podatku wedle dotychczas obowiązujących przepisów okaże się niesłuszne.

Minister Skarbu władny jest czynności, dotyczące ustalenia dochodów, podlegających podatkowi, oraz wymiar podatku dochodowego w pierwszej instancji w miastach, wyszczególnionych w ustawie z dnia 17 grudnia 1921 r. o zasileniu finansów miejskich (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 2, poz. 6), przekazać miejskim komisjom szacunkowym, wybranym przez rady miejskie.

Ilość tych komisji tudzież ich skład określi Minister Skarbu w drodze rozporządzenia.

W wypadkach, wspomnianych w części pierwszej niniejszego artykułu, prawa i obowiązki urzędów skarbowych przechodzą na magistraty.

Przepisy końcowe.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie od roku podatkowego 1922.

1 Art. 1:

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

2 Art. 3 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.
3 Art. 6:

- zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 7 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

4 Art. 7:

- zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 8 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

5 Art. 8:

- zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 9 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

6 Art. 9:

- zmieniony przez art. 10 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 10 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

7 Art. 10 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
8 Art. 11 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
9 Art. 12 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
10 Art. 13 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
11 Art. 14 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
12 Art. 15 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
13 Art. 16 dodany przez art. 11 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.
14 Art. 19:

- zmieniony przez art. 16 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 16 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

15 Art. 21:

- zmieniony przez art. 17 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 17 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

16 Art. 24:

- zmieniony przez art. 19 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 19 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

17 Art. 25:

- zmieniony przez art. 20 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 20 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.

18 Art. 27:

- zmieniony przez art. 21 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1923 r.

- zmieniony przez art. 21 ustawy z dnia 9 marca 1923 r. (Dz.U.23.35.228) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 1924 r.