Art. 3. - Zmiana ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o opłatach stemplowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.27.168

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1931 r.
Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.