Art. 169. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2245

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  169. 
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 53 ust. 5, art. 47 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 3 pkt 1, art. 47 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 53 ust. 5, art. 53 ust. 1, art. 60 ust. 6, art. 113, art. 162 oraz art. 164 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 46a ust. 2, art. 47 ust. 1 pkt 3, art. 26a ust. 3, art. 47 ust. 3 pkt 1, art. 47 ust. 1a, art. 53 ust. 1, art. 60 ust. 6, art. 113, art. 162 oraz art. 164 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia 31 sierpnia 2028 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
3. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 ust. 2, art. 11 ust. 2 w związku z art. 32a ust. 4, art. 22 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 32a ust. 4 i art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 2, art. 11 ust. 4, art. 22 ust. 6 i art. 90u ust. 4 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
4. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
5. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 30, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2019 r., oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
6. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy zmienianej w art. 32, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy zmienianej w art. 32, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.
7. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 39, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 39, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, oraz mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów.