Art. 126. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2018.2245 - OpenLEX

Art. 126. - Zmiana ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2245

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  126.  18

 (uchylony).

18 Art. 126 uchylony przez art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1116) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2022 r.