Art. 2. - Zmiana ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2087

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 listopada 2019 r.
Art.  2.  2

 Dane identyfikujące oraz informacja, o której mowa w art. 117a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, są przekazywane Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska po raz pierwszy w terminie do dnia 31 lipca 2020 r.

2 Art. 2 zmieniony przez art. 75 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. (Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 14 listopada 2019 r.