Art. 23. - Zmiana ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1311

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2016 r.
Art.  23. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2016 r., z wyjątkiem:

1)
art. 1 pkt 10 lit. a i b oraz pkt 21, 32 i 34,
2)
art. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2,
3)
art. 4 pkt 8

- które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.