Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.79

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2019 r.
Art.  8. 

Pozwolenia czasowe wydane na podstawie art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.