Art. 34. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2021.1093 - OpenLEX

Art. 34. - Zmiana ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1093

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  34. 

Dysponent Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 11, sporządzi korektę rocznego planu finansowego Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu. Przepisy art. 29 ust. 9, 10 i 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) stosuje się odpowiednio.