Art. 28. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 28. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  28. 

Do spraw, o których mowa w art. 25-27:

1)
stosuje się:
a)
przepisy art. 36a ust. 5 i art. 40 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
b)
przepisy art. 36a ust. 5b ustawy zmienianej w art. 1;
2)
nie stosuje się przepisów art. 36a ust. 5a ustawy zmienianej w art. 1.