Art. 21. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 21. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  21. 

W ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 213) użyte w art. 6 i w art. 7, w różnym przypadku, wyrazy "projekt architektoniczno-budowlany" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "projekt techniczny".