Art. 16. - Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1637

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.
Art.  16. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.