Art. 2. - Zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem... - Dz.U.2020.2113 - OpenLEX

Art. 2. - Zmiana ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2113

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2020 r.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.