Art. 5. - Zmiana ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1718

Akt jednorazowy
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.
Art.  5. 

Szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy zmienianej w art. 4, i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, składają po raz pierwszy wnioski, o których mowa w art. 36f ust. 3 ustawy zmienianej w art. 2, nie później niż na miesiąc przed terminem przeprowadzenia testów sprawnościowych określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4.