Art. 9. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 9. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  9. 

Do wymiaru dni wolnych od zajęć osób, które rozpoczęły uczestnictwo, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, w centrum integracji społecznej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się art. 15 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.