Art. 12. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.218 - OpenLEX

Art. 12. - Zmiana ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.218

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2022 r.
Art.  12. 

Członkowie Rady Zatrudnienia Socjalnego powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą zostali powołani.