Art. 20. - Zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2019.492 - OpenLEX

Art. 20. - Zmiana ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.492

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 marca 2019 r.
Art.  20. 
1. 
W zakresie spełniania wymogów do pełnienia funkcji członków organów nadzorczych spółki, o której mowa w art. 19a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, przez osoby powołane przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe - do czasu wygaśnięcia ich mandatów.
2. 
W zakresie spełniania wymogów do pełnienia funkcji członków organów nadzorczych, o których mowa w art. 10a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 4, przez osoby powołane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pełnią te funkcje, stosuje się przepisy dotychczasowe - do czasu wygaśnięcia ich mandatów.