Art. 3. - Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych. - Dz.U.2015.1276 - OpenLEX

Art. 3. - Zmiana ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1276

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2015 r.
Art.  3.

Spółki do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty dokonają zmian swoich statutów w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.