Art. 6. - Zmiana ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1165

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 sierpnia 2015 r.
Art.  6.

Do kontroli wyrobów budowlanych i postępowań administracyjnych w sprawach wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1, wprowadzonych do obrotu ze znakiem budowlanym przed dniem wejścia w życie art. 1 pkt 5-7 niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.