Art. 3. - Zmiana ustawy o usługach płatniczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1916

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 2014 r.
Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.