Art. 5. - Zmiana ustawy o transporcie kolejowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1741

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2015 r.
Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit. b-d oraz pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.