Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1929

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2018 r.
Art.  2. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.