Art. 42. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... - Dz.U.2021.159 - OpenLEX

Art. 42. - Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.159

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 stycznia 2021 r.
Art.  42. 

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dokonali rejestracji na profilu informacyjnym w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 27 ustawy zmienianej w art. 23, uzupełnią dane, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 23, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.