Art. 25. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2022.1116 - OpenLEX

Art. 25. - Zmiana ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1116

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 maja 2022 r.
Art.  25. 

Absolwent, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, i art. 297a ustawy zmienianej w art. 6, który przystąpił do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, po raz pierwszy w latach szkolnych 2019/2020-2023/2024, nie zdał tego egzaminu w tych latach i w kolejnych latach przystępuje ponownie do egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 6, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zdał ten egzamin, jeżeli spełnił warunki zdania tego egzaminu obowiązujące w roku, w którym ponownie przystępuje do egzaminu maturalnego.